Chính sách bảo mật

Giới thiệu

Trang thương mại điện tử Ecogreen (sau đây gọi là "Ecogreen") chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của các thông tin mà bạn đã tin tưởng giao cho chúng tôi thông qua việc đăng ký tài khoản và sử dụng Ecogreen, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin của bạn trên Ecogreen như: tên, tuổi, địa chỉ, email, số điện thoại, vị trí, câu hỏi, bình luận chia sẻ, tìm kiếm, hoạt động mua hàng... (sau đây gọi là "Thông Tin Khách Hàng"). Chúng tôi cam kết sử dụng, chia sẻ và bảo mật Thông Tin Khách Hàng theo đúng quy định pháp luật và quy định tại Chính sách bảo mật thông tin này.

Các công ty liên kết trong hệ sinh thái Eplus (sau đây gọi là "Công Ty Liên Kết") bao gồm:

 • Công ty Cổ phần Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Anh;
 • Công ty Cổ phần Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Anh TP. Hồ Chí Minh;
 • Công ty Cổ phần Vacxin Việt Nam;
 • Công ty Cổ phần Dược Phẩm Eco;
 • Công ty Cổ phần Dinh Dưỡng Nutrihome; và
 • Công ty Cổ phần Eplus Research.

Mục đích và phạm vi sử dụng Thông Tin Khách Hàng

 • Xử lý, thực hiện đơn hàng và các giao dịch của bạn trên Ecogreen;
 • Giới thiệu các hàng hóa, dịch vụ có thể phù hợp với bạn;
 • Quảng cáo, cập nhật những thông tin mới nhất về hàng hóa dịch vụ, về các chương trình khuyến mại và về các quy định liên quan đến Ecogreen;
 • Thực hiện các hoạt động khảo sát, lấy ý kiến khách hàng;
 • Thống kê, phân tích nhằm cải thiện dịch vụ và cải thiện trải nghiệm người dùng;
 • Giải quyết các vấn đề, tranh chấp (nếu có) liên quan đến việc sử dụng Ecogreen;
 • Chia sẻ cho các Công Ty Liên Kết thuộc hệ sinh thái Eco; và
 • Các mục đích khác sau khi được cập nhật và thông báo tới bạn trước khi áp dụng.

Cam kết bảo mật Thông Tin Khách Hàng

 • Ecogreen cam kết chỉ thu thập, chia sẻ và sử dụng Thông Tin Khách Hàng phù hợp Chính sách bảo mật thông tin này và phù hợp quy định pháp luật;
 • Ecogreen cam kết bảo mật Thông Tin Khách Hàng, không chia sẻ, tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác ngoài các Công Ty Liên Kết;
 • Bất kỳ thay đổi nào về Chính sách bảo mật sẽ được thông báo và cập nhật trên Ecogreen;
 • Các bình luận, chia sẻ và thông tin công khai của bạn trên Ecogreen như tên tài khoản, các bình luận, chia sẻ... có thể được tìm thấy, dẫn chiếu và/hoặc lưu giữ tại các các bộ máy tìm kiếm của bên thứ ba như Google, Bing, Yahoo... Việc sử dụng các thông tin công khai của bạn từ các bên thứ ba này không thuộc phạm vi điều chỉnh của Chính sách bảo mật này; và
 • Trường hợp bạn không muốn Ecogreen tiếp tục lưu trữ Thông Tin Khách Hàng, bạn vui lòng gởi email yêu cầu đến chúng tôi theo địa chỉ: cskh@ecogreen.com.vn. Chúng tôi cam kết xóa toàn bộ thông tin có liên quan ngay sau khi nhận được email yêu cầu xóa thông tin từ bạn.

Thời gian và địa điểm lưu trữ Thông Tin Khách Hàng

 • Thông Tin Khách Hàng có thể được lưu trữ lâu dài trên Ecogreen trừ khi bạn gởi email yêu cầu xóa bỏ toàn bộ Thông Tin Khách Hàng trên Ecogreen.
 • Thông Tin Khách Hàng sẽ được lưu giữ tại các máy chủ, trung tâm dữ liệu do Ecogreen sở hữu hoặc thuê lại từ bên thứ ba.