Tích điểm

Cách tích điểm

Cách 1
Vào trực tiếp website
Cách 2
Cào mã số tích điểm & gửi tin nhắn
Cách 3
Gọi đến hotline
028 7102 6089
Vào trực tiếp website
Bước 1
Cào lớp phủ bạc trên "TEM CHỐNG GIẢ & TÍCH ĐIỂM THƯỞNG" ở vỏ hộp để xem mã số tích điểm.
Bước 2
Truy cập vào trang web tại địa chỉ: https://ecogreen.com.vn/tich-diem và nhập thông tin theo hướng dẫn.
Cào mã số tích điểm & gửi tin nhắn
Bước 1
Cào lớp phủ bạc trên "TEM CHỐNG GIẢ & TÍCH ĐIỂM THƯỞNG" ở vỏ hộp để xem mã số tích điểm.
Bước 2
Soạn cú pháp "ECO <mã số tích điểm>" gửi tổng đài 6089.
Gọi đến hotline 028 7102 6089
Bước 1
Cào lớp phủ bạc trên "TEM CHỐNG GIẢ & TÍCH ĐIỂM THƯỞNG" ở vỏ hộp để xem mã số tích điểm.
Bước 2
Gọi đến hotline 028 7102 6089, nhân viên chăm sóc khách hàng Ecogeen sẽ hỗ trợ bạn tích điểm.